Poster Session I (08:00-18:00, Friday, Oct.13, 2017)
编号 递交人 作者 题目
Olympus Travel Fellowship,现场评选时间: Oct.13, 12:30-14:30
O01 汪仪 Yi Wang, Ceng-Lin Xu, Zheng-Hao Xu, Cai-Hong Ji, Jiao Liang, Ying Wang, Bin Chen, Xiao-Hua Wu, Feng Gao, Shuang Wang, Yi Guo, Xiaoming Li, Jian-Hong Luo, Shu-ming Duan,Zhong Chen Depolarized subicular microcircuits mediate generalized seizure in temporal lobe epilepsy
O02 郭保霖 Baolin Guo, Jing Chen, Qian Chen, Keke Ren, Dayun Feng, Han Yao, Yingying Liu, Qing Liu, Wenting Wang, Shengxi Wu Shank3 Deficiency in Anterior Cingulate Cortex Underlies Autistic-like Social Deficits Behaviors
O03 王韶莉 Shao-li Wang, Tao Sheng, Si-qiang Ren,Tian Tian, Wei Lu Distinct roles of PKCι/λ and PKMζ in the initiation and maintenance of hippocampal long-term potentiation and memory
O04 段力辉 Lihui Duan, Xiao-Di Zhang, Wan-Ying Miao,Hu-Ming-Zhu Li,Hang Yu, Xiang Yu, Pericytes-secreted chemokine CCL2 regulates neuronal activity during early neuro-inflammatory response
O05 张平安 Ping-An Zhang, Lu Xue, Meng Li, Xue-Lian Liu, Rui Wu, Rui-Xia Weng, Chuang-Ying Hu, Guang-Yin Xu Neonatal inflammation induced DNA demethylation homeostasis in spinal astrocytes contributes to visceral pain in adult rats
O06 徐晶晶 Jingjing Xu, Fan Yang, Danhong Han, and Shengyong Xu Electromagnetic pulsed waves in nerve system: Generation and transmission mechanism and their functions for fast communication
O07 陆楠楠 Nan-Nan Lu, Chao Tan, Ying-Mei Lu, Feng Han Cholinergic Grb2-associated-binding protein 1 regulates cognitive function
O08 孙钦儒 Qin-Ru SUN, Ning JIA, Qian SU, Shao-Kang DANG Decreased Npas4 in hippocampal CA3 area mediates the impairment of contextual fear memory formation in prenatally stressed offspring rats
O09 盛涛 Tao Sheng, Shaoli Wang, Dandan Qian, Jun Gao, Shigeo Ohno, Wei Lu Learning-induced suboptimal compensation for PKCι/λ function in mutant mice
O10 蔡国洪 Guo-Hong Cai1, Xiao-Wei Ma, Suo Zhao, Hui-Lin Zhou, Jing WanG, Sheng-Xi Wu Combined in vivo imaging of expression of mGluR5 and behavioral studies in a mouse model of neuropathic pain.
O11 张白冰 Bai-bing Zhang, Jiu-lin Du Tackling neural circuits of visual behaviors by using larval zebrafish
O12 曹永亮 Yongliang Cao, Xing Yang, Lijing Kang, Haiyu Luo, Wenying Fan, and Bing-Qiao Zhao ADAMTS13 controls vascular remodeling by modifying VWF reactivity during stroke recovery
O13 熊小檍 Xiao-Yi Xiong, Liang Liu, Fa-Xiang Wang, Yuan-Rui Yang, Jun-Wei Hao, Peng-Fei Wang, Qi Zhong, Kai Zhou, Ao Xiong, Wen-Yao Zhu, Ting Zhao, Zhao-You Meng, Yan-Chun Wang, Qiu-Wen Gong, Mao-Fan Liao, Jian Wang, Qing-Wu Yang Toll-like receptor 4/MyD88–Mediated signaling of hepcidin expression causing Brain iron accumulation, Oxidative injury, and cognitive impairment after intracerebral hemorrhage
O14 胡丹丹 Dan-Dan Hu, Dong Bai, Ling Zhang Toll Like Receptor-2 is required for itch sensation by potentiating TRPV1
O15 张克英 Keying Zhang, Guangzhou An, Junping Zhang, Ling Guo, Junling Xing, Guirong Ding tDCS Accelerates Rehabilitation of Motor Function Deficit Caused by MCAO
O16 王乐 Le Wang, Xia Fu, Yang Liu, Xiao-Li Gong, Meng-Ru Liu, Ting Zhang, Xiao-Min Wang Regional difference of Microglia Activation and CD200-CD200R1 Interaction in Neuroinflammation and Parkinson’s disease
O17 莫明树 Mingshu Mo,Ukpong B. Eyo,Jiyun Peng,Pingyi Xu,Long-Jun Wu Brain-derived neurotrophic factor released from microglia regulates neurogenesis in epilepsy
其他Posters
P001 周怡亭 Jun Huang, Fei Li, Keming Zhang, Guo-Qiang Bi, Pak-Ming Lau Interleukin-1beta impedes oligodendrocyte progenitor cell recruitment and white matter repair following chronic cerebral hypoperfusion
P002 杨吉平 Ji-Ping Yang, Li Zhang,You-Yi Zhao, Hong Fan, Ya-Zhou Wang, Sheng-Xi Wu Occurrence of RIP3/MLKL-mediated necroptosis in the ischemic cortex in mice
P003 侯婷婷 Hou Tingting , Tao Xia , Sun Hao, Liao Hong Role of microglial CD200/CD200R Signaling in Functional Recovery via Regulation of Adult Neurogenesis after Ischemic Stroke
P004 余楠楠 Nan-Nan Yu, Zhi-Fang Xu, Zhen-Guo Wang, Xing-Fang Pan, Yi Guo Wake-promoting actions of bloodletting puncture at hand twelve Jing-Well points on acute stroke with conscious disturbance: a multicenter randomized controlled trial
P005 卢应梅 Ying-mei Lu The cleavage of ErbB4 by The cleavage of ErbB4 by calpain contributes to a neuronal cell death cascade during brain ischemia
P006 张卉馨 Tian Tian, Hui-Xin Zhang, Chun-Peng He, Yan-Liang Zhu, Cui Qi, Ning-Ping Huang, Zhong-Dang Xiao, Zu-Hong Lu, Bakhos A. Tannous, Jun Gao Surface Functionalized Exosomes as Targeted Drug Delivery Vehicles for Cerebral Ischemia Therapy
P007 孙浩 Hao Sun, Xia Tao, Ting-ting Hou, Hong Liao The Effect and Mechanism of Microglia CD200/CD200R signaling on Functional Reconstruction after Cerebral Ischemia
P008 韩峰 Feng Han TIGAR signaling protects brain endothelial tight junction integrity from excessive autophagy during hypoglycemic stress
P009 陈玲敏 Lingmin Chen, Bin Zhou, Zhenpeng Song, Ruotian Jiang Roles of astrocytic two-pore domain potassium channels in cerebral focal ischemia
P010 李亚 Ya Li, Zhi-qing Zhang, Yin Wang, Cong Cao CN2097 a novel postsynaptic density-95 (PSD95) binding peptide, inhibits experimental cerebral ischemia-reperfusion injuries
P011 吴晓丽 Xiaoli Wu, Yang Yuan, Yanrong Zheng, Xiangnan Zhang, Zhong Chen BNIP3L/NIX-mediated mitophagy protects against ischemic brain injury independent of PARK2
P012 张翔南 Yanrong Zheng, Zhe Shen, Xiaoli Wu, Zhong Chen, Weiwei Hu, Xiangnan Zhang PARK2-dependent mitophagy induced by acidic postconditioning protects against focal cerebral ischemia and extends the reperfusion window
P013 张倩 Qian Zhang, Gang Ji, Qi-Lin Guo, Xiao-Hong Wen, Xiao-Ming Zhang, Yan-Mei Wang, Zhong-Yu Yu, Hou-Guang Zhou, Jing-Chun Guo EGB761 reduces autophagic flux in SH-SY5Y cells under oxygen-glucose deprivation
P014 罗海羽 Haiyu Luo, Lixiang Wei, Lu Lu, Yongliang Cao, Haochen Xu, Wenying Fan,Bing-Qiao Zhao Platelets Reduce Tissue Plasminogen Activator-Induced Hemorrhage after Stroke in Mice
P015 路璐 Lu Lu, Haiyu Luo, Lijing Kang, Xing Yang, Xiaofei Bai, Ranran Wang, Wenying Fan,Bing-Qiao Zhao GDF11 Promotes Neurovascular Regeneration after Stroke in Mice
P016 蒋权 Quan Jiang, Yin-ping Gao, Rong-rong Tao, Xiao-qing Hu, Ying-mei Lu, Feng Han The Nitrosative stress/TRPM2 pathway regulates autophagy in brain pericytes
P017 李冲 Li Chen, Guo Yang, Xi-Ping Hong, Xiao-Feng Xu, Jing-Zhi Yan, Xiao-Hui Yin, Chong Li Neuroprotection of NCX4016 via converging on phosphorylation and s-nitrosylation of Bcl-2 in rat hippocampal neurons after cerebral ischemia/reperfusion
P018 李星 Xing Li, Yin Zhao,Qian Xia, Lu Zheng, Lu Liu, Baoming Zhao, Jing Shi Nuclear translocation of Annexin A1 following oxygen-glucose deprivation/reperfusion induces apoptosis by regulating Bid expression via p53 binding
P019 马珺 Jun Ma,Yixue Xue Low-dose endothelial-monocyte activating polypeptide II suppresses the in vitro GBM-induced angiogenesis
P020 杨可 Ke Yang,Yuan Zhang,Ting Wang, Wen-Lan Liu Nrdp1 increases ischemia induced primary rat cerebral cortical neurons and pheochromocytoma cells apoptosis via downregulation of HIF-1α protein
P021 庞亚娜 Ya-Na Pang,Jin-Feng Zhao,Yuan-Kun Dong,Ze-Ping He,Yang Gao,Ce Zhang Histone modification regulates low - density lipoprotein receptor pre - mRNA alternative splicing
P022 祝秋梅 Qiu-Mei Zhu, Nan-Nan Yu, Zhen-Guo Wang, Jun-Tao Yang, Yi GUO, Ze-Lin Chen, Zhi-Fang Xu The ameliorative effect of bloodletting puncture at hand twelve Jing-Well points on cerebral edema induced by permanent middle cerebral ischemia via protecting the tight junctions of the blood-brain b
P023 曹聪 Ya Li, Zhi-qing Zhang, Yin Wang, Cong Cao CN2097 a novel postsynaptic density-95 (PSD95) binding peptide, inhibits experimental cerebral ischemia-reperfusion injuries
P024 吴刚 Gang Wu,Xiu-Xiu Liu, Nan-Nan Lu, Feng Han, Ying-Mei Lu The cleavage of ErbB4 by calpain contributes to a neuronal cell death cascade during brain ischemia
P025 夏倩 Qian Xia, Baoming Zhao,Jing Wang, Lu Liu, Xing Li,Shuangxi Liu, Jing Shi Annexin A1 translocates to the nucleus of microglial cells and promotes the expression of pro-inflammatory cytokines in a PKC-dependent manner after oxygen glucose deprivation re-oxygenation
P026 范晨雨 Chenyu Fan,Li Zhang,Zhijie He,Peng Shao,Li Ding,Guili Wang1, Jie Jia Reduced Severity of Outcome of Recurrent Ipsilateral Transient Cerebral Ischemia Compared with Contralateral Transient Cerebral Ischemia in Rats
P027 谢常宁 Chang-ning Xie, Jian Wu, Si-cong Peng, Jing Wu, Ling-hui Xiao, Tao Liu Oxytocin exerts neuroprotective effects on neonatal rat hippocampal CA1 pyramidal neurons after hypoxic-ischemic injury by enhancing the inhibitory synaptic transmission
P028 贾佳 Jia JIA,Xiaoyu WANG,Shuangshuang CHEN,Jingshu NI,Xuechu ZHEN MiRNA-3473b contributes to neuroinflammation following cerebral ischemia
P029 余雪菲 Xue-Fei Yu,Yong Gu Combining choice-related activity measurement and electrical perturbation to probe readout of sensory signals
P030 张文华 Wen-Hua Zhang, Wei-Zhu Liu, Wen-Jie You, Jun-Yu Zhang, Zhi-Peng Liu, Bing-Xing Pan Projection-specific adaptation of amygdala neurons underlies anxiogesis by chronic stress in mice
P031 王丽君 Li-Jun Wang, Jun-Feng Huang, Xiao-Chun Cheng, Neng Gong, Chun-Jiu Zhong Age-related behavior difference of common marmoset in cognitive function tests
P032 李亚 Xiao-xiao Gao, Ya Li Effects of IGF-II on behavior deficits and cognitive impairment in depressed mice induced by chronic unpredictable mild stress
P033 徐丹 Dan Xu,Yaqing Wang,Xinyi Liu,Zhiheng Xu Wdr62 Deficient Mice Showed Microcephaly Behaviour and Implications for Autism
P034 王德恒 Deheng Wang, Hongmiao Zhang,Joe Tsien Neuronal coding in dorsal media and dorsal lateral striatum during habit-learning
P035 赵非 Wen-Bo Zeng, Hai-Fei Jiang, Yousheng Shu, Shao-Qun Zeng, Fuqiang Xu, Fei Zhao, Min-Hua Luo Anterograde Monosynaptic Transneuronal Tracers Derived from Herpes Simplex Virus 1 strain H129
P036 王天一 Tian-Yi WANG, Haishan Yao Role of prefrontal cortex in flexible visual decision in mice
P037 滕帅文 Xiao-rong Chen, Shuai-wen Teng , Zhe-yu Chen,Yue Wang Basolateral amygdala projections to prelimbic subdivision of ventromedial prefrontal cortex participate in cued fear memory erasure
P038 aqeela zahra Aqeela Zahra,Cheng Long,Li Yang Prenatal citalopram exposure results in autistic-like behavior and striatal dysfunction.
P039 查汝晶 Rujing Zha, Junjie Bu, Zhengde Wei, Long Han, Pengyu Zhang, Jiecheng Ren, Ying Wang, Lizhuang Yang, Xiaochu Zhang Transforming brain signals related to value evaluation and self-control into behavioural choices
P040 黄今凤 Jin-Feng Huang, Tzvetomir Tzvetanov Sensory context influence on first-order orientation perception
P041 邵玉峰 Yu-Feng Shao, Can Wang, Jun-Fan Xie, Chao-Yu Cong, Le Xin, Guang-Fu Cui, Lin-Xin Wang, Yu-Nong Chen, Chao-Yu Dong, Jing LI, Yi-Ping Hou Neuropeptide S attenuates defensive and risk assessment behaviors induced by alarm pheromones through activation of cognate receptor-expressing neurons in the posterior medial amygdala
P042 彭勇 Yong Peng, Yang Liu, Pei-hua Su, Xiao-xiao Han, Ting-ting Wang, Li-jiao Wang Study on localization of implanted electrode in brain tissue
P043 曾文波 Wen-Bo Zeng, Hai-Fei Jiang, Yousheng Shu, Shao-Qun Zeng, Fuqiang Xu, Fei Zhao, Min-Hua Luo Anterograde Monosynaptic Transneuronal Tracers Derived from Herpes Simplex Virus 1 strain H129
P044 梁敏 Min Liang, Yu-Ru Du, Ni Yang, Jia-Yu Zhang, Hai-Ying Chen, Hai-Shui Shi SuHeXiang inhalation produces antidepressant- and anxiolytic- like effects in mice
P045 尚春峰 Yu-Fan Wang, Zheng-Fei Jiao, Chun-Feng Shang, Zhe Yang,  Lin Fu,Jiu-Lin Du Mapping whole-brain functional connectome through simultaneous imaging and manipulation of neuronal activities of behaving larval zebrafish
P046 杜玉茹 Yu-Ru Du, Min Liang, Ni Yang, Jia-Yu Zhang, An-Ran Qie, Yuan Gao, Hai-Shui Shi Arctigenin exerts antidepressant- and anxiolytic-like effects in adult mice
P047 李超群 Chaoqun Li, Yan Gao, Tianping Sun, Nashat Abumaria Behavioral transition from action to no action style during exposure to inescapable stress: An animal model for studying neurobiology of give up like behavior
P048 高燕 Yan Gao, Wei Li, Nashat Abumaria Individual differences in fear learning rates predict the retrieval and extinction efficacy of fear: from mice to human
P049 陈翠 Cui Chen, Chaoqun Li, Feifei Cao, Wei Li, Nashat Abumaria Identification of synapse function related lncRNAs regulated by exposure to inescapable stress and/or learned helplessness
P050 刘玉强 Yuqiang Liu, Cui Chen, Wei Li, Nashat Abumaria Role of TRPM7 chanzyme in synapse density and learning and memory at different development stages
P051 于向沉 Xiangchen Yu, Yanqing Li, Weiqing Hou, Jian Cui, Wenjing Gao, Qiumin Le, Feifei Wang, Lan Ma Sucrose self-administration confers resistance to cocaine in offspring
P052 饶小平 Xiao-Ping Rao, Fang-Jia Yang, Ya-Wen Han, Zhi-Jian Zhang, Fan Jia, Xiao-Bin He, Fu-Qiang Xu The regulatory neural circuits of alarm pheromones released in the urine of mice
P053 邹朋 Peng Zou, Siyang He, Linjie Wang Continuous Acceleration-Deceleration Vestibular Stimulation Promotes Perspective Taking
P054 贾凡 Jia Fan, Miu Huan, Xu Xiaoqin, Lv Pei, Xu Fuqiang Retrograde tracer systems based on Pseudorabies virus
P055 郑方 Fang Zheng The effect of P2Y12 knockout on noradrenergic system
P056 王颖 Bin Chena,Ying Wanga, Cenglin Xua,Yi Wang,Heming Cheng,Liying Chen,Tingting Hu, Junli Zhao, Zhong Chen An inhibitory nigra-parafascicular pathway mediates the development of temporal lobe epilepsy
P057 刘强 Qiang Liu, Xiaoli Yao, Zhong Pei, Huanxing Su Alcohol exposure impairs brain paravascular functions
P058 陈曦 Xi Chen, Nan Jiang, Mei-Mei Wang, Dao-Kuan Gao, Jie Fang, De-Cui Shao, Meng-Ya Wang Effects of artesunate on learning and memory functions in model rats with Alzheimer's disease
P059 方洁 Jie Fang, Ya-Xin Deng, Peng-Yu Wang, Xi Chen, De-Cui Shao, Mengya Wang Aminoguanidine improved the cognitive function of model mice with early type 2 diabetic
P060 武志华 Zhihua Wu, Aike Guo Low-gamma oscillations emerge within the inhibitory striatal network
P061 姚彦廷 Yanting Yao, Longnian Lin Primary observation on in vivo firing pattens of neurons in mice medial prefrontal cortex
P062 周佳欢 Jia-Huan Zhou, Liang Zhou, Xin-Tai Wang, Lin Zhou, Fang-Xiao Xu, Li-Da Su,Chris De Zeeuw, Ying Shen Ablation of TFR1 in Purkinje cells inhibits mGlu1 trafficking and impairs motor coordination, but not autistic-like behaviors
P063 张治宇 Zhiyu Zhang, Dechen Liu,Haishan Yao Role of ventrolateral striatum in controlling licking movement
P064 李彤 李彤,彭宏,赵永岐 图片诱导情绪后的EEG特征提取与分析
P065 田苗苗 Miaomiao Tian, Hong Xie,Tao Zhu, Ji-Song Guan Impaired activity-dependent synapse elimination in a novel ASD mouse model
P066 陈曦 Xi Chen, Li Yang, Cheng Long The role of MS/vDB- hippocampus cholinergic pathway in APP/PS1 mice at early stage
P067 张天骄 Tianjiao Zhang, Yanran Wang, Fengru Guo,Daqing Guo, Yang Xia, Dezhong Yao Research of Electrophysiological DMN Based on Rapid Eye Movement Sleep Deprivation Rats Model
P068 王婷 Ting WANG, Yue CAO,Xue-fan DONG, Xiu-min ZHANG, Wei YANG Changes of gait and loss of Nissl bodies in cerebellum of 3×Tg-AD mice
P069 孙雪 Xue Sun ,Bing Niu, Peipei Liu, Minjie Shen, Cao Liu, Li Wang, Feifei Wang ,Lan Ma GRK5 in Medial Prefrontal Cortex Regulates Social Behavior Via Suppression of mTORC1 Signaling
P070 张艺瑶 Yi-yao Zhang, Long-nian Lin Regulation of medial septum cholinergic neurons on activity of hippocampal CA1 interneurons
P071 孙璟晗 Jing-Han SUN , Hu Xiao-Li, Wang Huai-Lin, Hao Ya-Nan , LI Yan Drosophila FIT Plays Protective Roles in High Protein Diet Induced Lifespan Shorten
P072 李飞 Zhihui Li, Xingjun Chen, Fei Li, Long Chen, Jin Xue, Jiang-Fan Chen Striatal indirect pathway controls the maintenance and retrieval but not encoding of spatial working memory via striatopallidal output projections
P073 郑武 Zheng wu, Guo wei, Zhou jianhong, Luan yanan, Chen hangjun, Li fei, Yang jianglan, Wang mouran, Wu beibei, Chen JF A novel strategy for functional study of orphan GPCRs: optogenetic activation of orphan receptor GPR37
P074 韩芸耘 Yunyun Han, Justus M Kebschull, Robert AA Campbell, Devon Cowan, Fabia Imhof, Anthony M Zador, Thomas D Mrsic-Flogel A single-cell anatomical blueprint for intracortical information transfer from primary visual cortex
P075 査盈盈 Ying-ying Zha, Jin Ge Fullerenol can improve the behavior of lead poisoning rats
P076 姚涵 Han Yao, Liying Wang, Baolin Guo, Keke Ren, Wenting Wang, Shengxi Wu A novel square loop method for analyzing the behavioral patterns of mice in open field test
P077 张君利 Jun-Li ZHANG, Hui-Ping ZHANG, Lin ZHANG,Xiao-Xiao ZHANG,Tian-Wei LIN, Qian SU, Zhong-Liang ZHU group I and II mGluRs histone acetylation in depression-like behavior in prenatally stressed offspring rats
P078 李阳 Yang Li, Lijuan Li, Yan Zheng, Xiaomin Wang A novel method to detect cognitive behaviors in 5XFAD mouse model
P079 杜旭飞 Xu-Fei DU, Xiao-Bin HE, Rong-Wei ZHANG, Min-Jia CHEN, Ying LI, Fu-Qiang XU, Jiu-Lin DU Retrograde and Anterograde Monosynaptic Tracing in Zebrafish with Recombinant Viruses
P080 王昭君 Zhao-Jun WANG, Xiao-Hui JIA, Jing LI, Hui-Xin SHEN, Meng-Ming HU, Jin-Shun QI Supplemental 17β-estradiol improves the cognitive and anxiety behaviors in ovariectomized 3xTg-AD infancy female mice
P081 禹保丛 Bao-Cong Yu, Jun-Hua Liu, Ming-Zhao Su, Kai-Xing Zhou, Chun-Jie Zhao Foxg1 maintain neuron plasticity through regulating mitochondria homeostasis
P082 赵又谊 You-Yi ZHAO, Li ZHANG, Ji-Ping YANG, Xiu-Fen ZHANG, Xin-Yu LIU, Ya-Hui SHEN, Ya-Zhou WANG, Sheng-Xi WU Involvement of Wnt/β-catenin signaling-mediated hippocampal neurogenesis in chronic pain associated anxiety
P083 王大辉 Da-Hui Wang Neural Mechanism underlying Risk Attitude and Probability Distortion: One Two-stage Model of Valuation and Choice
P084 李岩 Yan Li, Zhilan Pu, Mozhi Chen, Yan He, Yang Ruan, Linshan Huang, and Jiang-Fan Chen Striatopallidal adenosine A2A Receptors in the Nucleus Accumbens Control Instrumental Learning through Pavlovian–Instrumental Transfer
P085 金培清 Peiqing Jin, Xunyi Pan, Cheng Luo, Naifei Su, Nai Ding Attention modulation of neural entrainment to hierarchical linguistic structures
P086 成锜 Cheng Qi, RuiQing Hou, Zhaoqin Chen, Hongmei Fan, Chengyu T. Li Improving working memory performance by suppressing lateral orbitofronto-striatal pathway
P087 龙腾海 Xinjian Jiang, Tenghai Long, Stanislas Dehaene, Liping Wang Context-free Grammar and Hierarchy Processing on Macaque Monkeys
P088 耿凯文 Kai-Wen Geng, Ting He, Rui-Rui Wang, Chun-Li Li, Wen-Jun Luo, Fang-Fang Wu, Yan Wang, Zhen Li, Yun-Fei Lu, Su-Min Guan, Jun Chen Ethanol Increases Mechanical Pain Sensitivity in Rats via Activation of GABAA Receptors in Medial Prefrontal Cortex
P089 邹家杰 Jiajie Zou, Nai Ding Modeling the Neural Responses to Speech
P090 李艳丽 Yan-li LI, Xin ZHAO, li NING, Ce ZHANG Varies in Gut Microbiota May Involve in Cognitive Decline in Aged Rats
P091 赵湘辉 Ming Zhang, Guozhen Lu, Wenjie Guo, Shengxi Wu and Xianghui Zhao Loss of TET1 in oligodendrocyte evokes psychiatric disorders in the mice
P092 吴子奇 Zi-Qi WU, Xin-Ying CAI2, Ai-Hua CHEN Encoding of reward and perceptual salience in the lateral intraparietal area
P093 吕婉婉 Qichao Wu1e, Wanwan Lv1e, Ying Wang, Zhengde Wei, Xiaochu Zhang Neural mechanism of smoking prohibited labels in smokers: a study combing EEG and fMRI
P094 邱梅红 Mei-Hong Qiu1, Michael C. Chen, Jun Lu Chemogenetic stimulation of nigrostriatal and mesolimbic projections affects sleep-wake behavior in rat
P095 孙璇 Xuan Sun, Chao-Lin Ma, Bao-Ming Li, Jie Luo Effect of Lactobacillus plantarum on the prefrontal cortical functions in depression-like mice
P096 王静 Yu Zhou, Jing Wang,Xingchen Cao,Baoming Li,Chaolin Ma,Chong Sun Polygala japonica Houtt alleviates depression-like behaviors induced by chronic stress via increasing neurogenesis
P097 张春奎 Chun-Kui Zhang, Ting Zhang, Yu Qiao, Ya-Cheng Lu, Tao Chen, Jin-Lian Li The effect of LHb-VTA pathway in chronic pain induced depression
P098 胡旭 Xu HU, Min-Zhe YANG, Fei LUO, Bao-Ming LI, Chao-Lin MA Encoding risk decision-making with neuron spikes in prefrontal cortex
P099 杨旻喆 Min-Zhe Yang,Xu Hu,Fei Luo,Bao-Ming Li, Chao-Lin Ma Prefrontal Dopaminergic Modulations of Risk Decesion Making
P100 张炳蔚 Haiyang Wang, Cuihong Zhang, Guoqing Xu , Ming Fei , Bingwei Zhang Neural mechanisms of implicit cognitive reappraisal in panic disorder: an fMRI study
P101 许正浩 Zheng-Hao Xu,Yi Wang,An-Feng Tao,Jie Yu,Xiao-Yu Wang,Yun-Yun Zu1,Shi-Hong Zhang,Zhong Chen Interleukin-1 receptor is a target for adjunctive control of diazepam-refractory status epilepticus in mice
P102 徐层林 Cenglin Xu, Shuang Wang, Yi Wang, Zhong Chen Subicular neurons mediates the genesis of refractory temporal lobe epilepsy
P103 赵俊利 Junli Zhao, Yi Wang, Cenglin Xu, Keyue Liu, Ying Wang, Liying Chen, Xiaohua Wu, Feng Gao, Yi Guo, Junming Zhu, Shuang Wang, Masahiro Nishibori ,Zhong Chen Therapeutic Potential of an Anti-High Mobility Group Box-1 Monoclonal Antibody in Epilepsy
P104 刘彤彤 Tongtong Liu,Xiaoting Li,Yue Wu,Yan Li Mechanisms of pk function in neurite outgrowth and seizure formation
P105 王云 Kai Zang,Yuwen Zhang,Yian Huang,Xu Liu,Guoxiang Wang,Yun Wang Estrodial Modulating GIRK Function in Epileptiform Bursting Activities
P106 夏阳 Shuang Yu, Jie Liu, Yunxiang zhang, Daqing Guo, Yang Xia, Dezhong Yao Regulation roles of Pallido-Cortical Pathway on SWDs in Absence Seizures Rats
P107 崔砚 Yan Cui, Shuang Yu, Daqing Guo, Yang Xia1, Dezhong Yao Internal integration of default mode network in temporal lobe epilepsy
P108 吴霄汉 Xiao-Han Wu, Miao Jing, Li-Qin Yang, Qin Wang, Pei Tan, Meng-Ya Wang Effects of oxcarbazepine combined oxygen free radical scavenger on electric activity of hippocampus in chronic temporal lobe epilepsy model rats
P109 周竹 Zhu Zhou, Yian Huang, Liang Ren, Lulan Chen, Shize Jiang, Jie Hu, Yun Wang The abnormal potassium currents in epileptogenic foci of refractory epileptic patients
P110 李欣 Xin LI, Tianyao LIU, Ruiyu ZHANG, Hongyu ZHONG, Lian WANG, Xiaotang FAN Neonatal exposure to single PTZ induced enhancement of proliferation of neural progenitors in hippocampus and anxiety-like behavior
P111 王晓田 Xiao-Tian Wang, Yi-Le Jin, Chao-Nan Yu, Shao-Min Zhang The relationship between LFP and spike during the period of IEDs in penicillin epilepsy model
P112 高凯 Kai Gao, Yuwu Jiang Downregulation of KCNT1 by high-potassium treatment during calcium/PI3K signal pathway in primary culture of cerebral cortical neurons
P113 黄智慧 Zhihui Huang, Jinxia Hu, Jinxiu Pan, Ying Wang, Guoqing Hu, Jiliang Zhou, Lin Mei, Wen-Cheng Xiong YAP stabilizes SMAD1 and promotes BMP2-induced neocortical astrocytic differentiation
P114 李褒曼 Baoman Li Mechanism of depression as a risk factor in the development of Alzheimer’s disease: the function of AQP4 and the glymphatic system
P115 王晴 Qian He,Qing Wang, Yuqing Wang, Zhongwei Qu, Wei Shao, Yifei Chen, Yizheng Wang Downregulation of miR-7116-5p in microglia by MPP+ sensitizes TNF-α production to induce dopaminergic neuron damage
P116 孙定亚 Ding-Ya SUN, Zhong-Wang YU, Xue FANG, Ming-Dong LIU, Ying-Yan PU, Qi SHAO, Dan WANG, Xiao-Lin ZHAO, Ai-Jun HUANG, Zheng-Hua XIANG, Chao ZHAO, Robin J.M. Franklin, Li CAO, Cheng HE Long noncoding RNA GAS5 inhibits microglial M2 polarization and exacerbates EAE by suppressing IRF4 transcription
P117 尤永平 Ailiang Zeng, Wei Yan, Yanwei Liu, Tao Jiang, Yongping You Exosomes from Cells Harboring PTPRZ1-MET Fusion Contribute a Malignant Phenotype and Temozolomide Chemoresistance in Glioblastoma
P118 袁一旻 Xiu Sun, Xin Hu, Dan Wang, YiminYuan, Shangyao Qin, Zijian Tan, YakunGu, Xiao Huang, Cheng He, Zhida Su Establishment and Characterization of Primary Astrocyte Culture from Adult Mouse Brain
P119 曹莉 Xue Fang, Dingya Sun, Zhihong Wang, Zhongwang Yu, Weili Liu, Yingyan Pu, Dan Wang, Aijun Huang, Mingdong Liu, Zhenghua Xiang, Cheng He, Li Cao MiR-30a Positively Regulates the Inflammatory Response of Microglia in EAE
P120 彭勃 Yubin Huang , Shanshan Xiong , Guangrong Qin , Guanglei Hu , Jingjing Wang , Fangfang Sun , Yu-Xiang Liang , Zhen Xu , Kwok-Fai So , Tianzhun Wu , Mark S. Humayun , Ti-Fei Yuan , Yanxia Rao, Bo Peng Repopulated microglia are solely derived from the proliferation of residual microglia, not from de novo progenitor cells
P121 周秀萍 Xiuping Zhou, Shao Xie, Shishuang Wu, Yanhua Qi, Zhaohao Wang, Hao Zhang, Dong Lu, Xu Wang, Yu Dong, Guanzheng Liu, Dongxu Yang, Qiong Shi, Wenbin Bian, Rutong Yu Golgi phosphoprotein 3 promotes glioma progression via inhibiting Rab5-mediated endocytosis and degradation of epidermal growth factor receptor
P122 Bouslama-Oueghlani Lucas Baudouin, Brahim Nait Oumesmar , Lamia Bouslama-Oueghlani Development of an effective ex-vivo model of myelination
P123 张宇 Yu Zhang, Hao Zhang, Decheng Geng, Peng Xie, Jian Gao, Yan Wang, Yi Shi, Rutong Yu1, Xiuping Zhou Expression and significance of Hippo/YAP signaling in glioma progression
P124 马全瑞 Ma Quanrui, Chen Xiaojiang, Sun Jinping, Shang Tong, Ma Jiangbo, He Yuqing, Shao Yu, Li Chen, Zhang Yiwei, Liu Yinmin, Liu Juan, Qin Yi The effect of hypoxia on the expression of adenosine receptor A2b in OPCs
P125 张宽 Kuan Zhang, Wenjing He, Han Qin, Xiang Liao, Meng Wang, Ran Ding, Yanhong Wang, Jianxiong Zhang, Ruijie Li, Zhiqi Yang, Xiaowei Chen Cortical astrocytes are required for associative fear memory
P126 苗艳颖 Shu-Ting Liu, Meng-Lu Zhang, Xue-Yan Li, Fang Li, Shu-Min Zhong, Feng Gao, Yuan Zhao, Xing-Huai Sun, Yanying Miao, Xiong-Li Yang, Zhongfeng Wang Increase of tumor necrosis factor alpha production by activation of ephrinB/EphB forward signaling in rat retinal Müller cells
P127 张晔 Ye ZHANG, Ling-Ling SHEN, Huan-Huan ZHANG, Min XU, Chun-Lin XIA Identification of astroglial heterogeneity in response to NGF stimulation and transplantation of NGF-induced O-2A lineage astroglia contribute to attenuating depressive-like behaviors in a rat frontal
P128 谢文广 Wenguang XIE, Ting LI, Jin ZHAO, Rujuan TI, Shengxiang ZHANG Impacts of M1 microglia on ischemic injury in the early stage of ischemic stroke
P129 韩岳 Yue Han, Jiu-tai Wang, Li-juan Zhang, Qiu-ying Zhao, Jin-qiang Zhang, Zili You Early microglia inhibition preemptively alleviates the depression development of adolescence mice suffered maternal separation
P130 刘慧珠 Xin Zhao, Huizhu Liu, Benlong Liu, Hui Li, Ning Lü, Yu-Qiu Zhang Bone cancer-induced hypersensitivity is not necessarily correlated with spinal microglial CX3CR1 overexpression in mice
P131 周宁 Dong Chuan WU, Rita Yu-Tzu CHEN, Ting-Chun CHENG, Hong-Sha XUE, Yu-Ying MEI, Yao-Chang CHIANG, Ning ZHOU Astrocyte-mediated enhancement of neuronal excitability during spreading depolarization
P132 李涛 Tao Li, Jingjing Wang, Hongkai Wang, Nanxin Huang, Xing Gao, Feng Mei, Lan Xiao Dicer in Schwann cells is essential for the maintenance of axon integrity in adult mice
P133 陈显军 Xianjun Chen, Li Ku, Ruyi Mei, Guanglu Liu, Chongchong Xu, Zhexing Wen, Xiaofeng Zhao, Fei Wang, Yue Feng, Lan Xiao A novel schizophrenia risk network regulates FEZ1 to advance oligodendroglia development
P134 万玉珊 Yu-Shan WAN, Bo FENG, Wei-Wei HU, Zhong CHEN Microglial displacement of GABAergic synapses decreases cortical neuronal excitability during complex febrile seizures
P135 张荣伟 Rongwei Zhang, Xiaoquan Li, Jiulin Du Regulation of retinal waves by Müller glial cells via glutamate transporters
P136 姜保春 Bao-Chun Jiang, Chang-Yun Guo, Wen-Wen Zhang, De-li Cao, Ying Lu, Zhi-Jun Zhang,Yong-Jing Gao NFAT1 upregulated by demethylation is a critical transcription factor for spinal microgliosis and exacerbation of pain
P137 韩朝军 Chao-Jun HAN, Long-Tai ZHENG, Xue-Chu ZHEN Oncometabolite 2-Hydroxyglutarate inhibits microglial activation via AMPK pathway
P139 王胜红 Sheng-Hong WANG, Hua ZHANG, Wen-Zhou LI, Qi-Qi XIE, Wei-Dong SHI, Jing-Lin MA, Jing WANG Two different roles of endocannabinoid 2-arachidonoylglycerol in lipopolysaccharide induced short-term and long-term inflammatory in primary astrocytes
P140 张华 Hua ZHANG, Sheng-Hong WANG, Qi-Qi XIE, Wen-Zhou LI, Wei-Dong SHI, Jing-Lin MA, Jing WANG* Endocannabinoid 2-AG exerts neuroprotective effects in astrocyte cultures via p38 phosphorylation-glutamine- synthetase-Bcl-2/Bax pathway
P141 顾小春 Xiaochun Gu, Wei Chen, Alan P. Koretsky , N. D. Volkow, Congwu Du, Yingtian Pan Synchronized Astrocytic Ca2+ Signaling is involved in Neurovascular Coupling with Stimulation but not in Resting Hemodynamic Oscillations
P142 张婷 Ting Zhang, Le Wang, Xia Fu, Yang Liu, Xiao-Li Gong, Meng-Ru Liu,Xiao-Min Wang CD200R1 is regulated in α-synuclein induced neuroinflammation in primary cultured microglia
P143 宫晓丽 Xiaoli Gong, Mengru Liu, Le Wang, Yang Liu, Xia Fu, Ting Zhang, Xiaomin Wang The function of CD200R in microglia phagocytosis
P144 陈文芳 Zhong-Rui DU, Liang-Jie YUAN, Wen-Fang CHEN GPER is involved in the anti-inflammatory effects of genistein in BV2 microglial cells
P145 刘丽波 Chen WANG, Xin XU, Li-Bo LIU The mechanism of low-dose endothelial-monocyte activating polypeptide-II regulating the migration and invasion of glioma cells via miRNA-129-5p/MMP16 signaling pathway
P146 张进强 Jinqiang Zhang , Lijuan Zhang , Hui He , Li Mo, Meidan Wang , Yue Han,Zili You Dynamic polarized phenotype of microglia
P147 金华 Hua Jin, Yuanhang Zhu, Da-lin Chen, Xin-nan Li, Yu-jin Li,Gao-peng Xiao, Guang-qiong Guo Methanol extract of Veratrum taliense potentiates morphine analgesia and suppresses morphine-induced hyperalgesia and tolerance
P148 王琳辉 Cui Zhang, Fang Wei, Rong Xue, Lidong Shan, Shan Gong, Guoqing Wang, Jin Tao, Guoxing Zhang, Guangyin Xu, Linhui Wang Influx of subarachnoid CSF into the brain parenchyma was characterized by intracistenal infusion with fluorescently tagged cadaverine
P149 沈宓 Mi Shen,Ji Yuhua, Qiu Jiayin, Xu Hui, Fei Ding Proteome research on Schwann cells
P150 王家宁 Jianing Wang, Chunshu Yang, Qi Zhao, Ziwei Zhu, Yujia Li,Pingting Yang Microglia activation induced by serum of SLE patients
P151 郝宗兵 Yan Zhang, Zongbing Hao, Chao Gu, Haigang Ren, Feng Gao, Guanghui Wang The uncoupler FCCP suppresses microglial activation through reducing ROS
P152 周斌 Bin Zhou, Lingmin Chen, Zhenpeng Song, Ruotian Jiang Long-time exposure of general anesthetics impairs astrocyte morphology and Ca2+ signaling in developing mouse brain
P153 喻秋辉红 Qiu-Hui-Hong YU, Xing-Chen CAO, Jing WANG, Bao-Ming LI Chronic social stress impairs prefrontal cortical myelination in the juvenile mice
P154 王奇 Jia Li, Qi Wang, Huan Guo, Dan-Yang Li, Xu-Ri Zhang, Rui Gao, Ruo-Song Ai, Qing-Hu Yang,Cheng-Hui Cao,Sui-Bin Ma,Yan-Yan Wu,Xiang-Xiang Chen,Lei Xi,Zhan-Tao Bai Modulation of Cx43 phosphorylation underlying mirror image pain
P155 张银连 Yin Lian Zhang, Feng Jiang, Albert cheung hoi Yu, Lina Li Functional study of glutamate-induced nuclear swelling in astrocytes
P156 段旭博 Xu Bo Duan, Lu Ye Qin1, Kai Gao1, Jiang Shan Zhan1, Albert Cheung Hoi Yu1, 3,4, Lina Li1,3*. Macropinocytosis speeds up cell migration
P157 许寒晓 Han Xiao Xu, Li Tao Yang, Rui Zhao, Albert Cheung Hoi Yu, and Lina Li Neuroglobin co-localize and migrate with mitochondria in neural cells
P158 唐亚梅 Yan-Fei Guan, Jin-pingCheng, Jin-hua Cai,Xia Wang,Li-Ting Li,Ya-Mei Tang PDGFRβ signaling in radiation-induced necrosis
P159 刘韵资 Yun-Zi Liu, Xiaoyun Cheng, Ting Zhang, Sojin Lee, Jun Yamauchi, Xiangwei Xiao, George Gittes, Shen Qu, Chun-Lei Jiang,H. Henry Dong Effect of Hypertriglyceridemia on Beta Cell Mass and Function in ApoC3 Transgenic Mice.
P160 陶宜楠 Yi-Nan TAO, Chao ZHENG, Wen QING, Huan-Huan ZHANG*, Meng-Ya WANG* Possible functional connection between supraoptic nucleus and cardiovascular-related neurons in rostral ventrolateral medulla of rats
P161 刘梦茹 Mengru Liu, Xiaoli Gong, Le Wang, Xia Fu, Yang Liu, Ting Zhang, Xiaomin Wang The effect of acute and chronic inflammation on the expression of α-synuclein in gastrointestinal tract
P162 陈文利 Wenli Chen,Zhen Zhang, Tao Lv, Qiang Meng, Rong Mei, Shan Li,Da Liu,Wenjiao Huang The aqueous extract of rhizome of Gastrodiaelata Blumeprotects mature oligodendrocytes against cuprizone-induced death
P163 寇珍珍 Zhen-Zhen Kou, Fa-Ping Wan, Yang Bai, Chun-Yu Li, Jia-Chen Hu, Ya-Yun Wang, Hui Li,Yun-Qing Li The decreased endomorphin 2 and receptor in spinal cord of the STZ-induced
P164 王文娇 Wenjiao Wang,Tong Wang, Cuige Shi, Xiaoxiao Li, Pan Zhang, Bo Liu, Hao Wang, Yongjun Wang , Yutao Yang, Yan Wu, Hui Li, Zhi-Qing David Xu Injection of oxytocin into paraventricular nucleus reverses depressive-like behaviors in the postpartum depression rat model
P165 吴楠 Nan Wu,Feng Wang,Zhen Zhang,Xi Yang,Xiao-peng Zhao,Xin-xiao Li,Zhen-quan He,Tao Sun Effects of GABAB receptors in the insula on recognition memory observed with behavioural test
P166 肖林 Lin XIAO , David Ohayon, Ian A. McKenzie,Alexander Sinclair-Wilson, Jordan Wright , Alexander Fudge , Ben Emery ,Hui-Liang LI ,William D Richardson Rapid production of new oligodendrocytes is required in the earliest stages of motor skill learning
P167 AFZAL ALI MISRANI Afzal Ali Misrani, Sidra Tabassum, Li Yang, Cheng Long Citalopram prevents sleep deprivation induced anxiety-like behavior and memory impairments in mice
P168 石丽君 Liu Yang, Lijun Shi ,Yuqiu Zhang Social defeat enhanced learning and memory abilities and the related central mechanism
P169 葛超凡 Chaofan Ge, Hongmei Fan, Chengyu T. Li Ventral tegmental area regulates olfactory working memory
P170 胡易 Yi Hu, Guang-Yu Wang, Jun Jiang, Hong Xie, Ji-Song Guan Hippocampus-mediated memory integration in a local cortical unit
P171 江骏 Jun Jiang, Guang-Yu Wang, Wenhan Luo, Yang Lin, Yi Hu, Hong Xie, Ji-Song Guan Mammillary body regulates state-dependent learning
P172 王灿 Can WANG, Yu-Feng SHAO, Jun-Fan XIE, Le XIN, Chao-Yu CONG, Guang-Fu CUI, Lin-Xin WANG, Yu-Nong CHEN, Yi-Ping HOU Neuropeptide S: an essential substance in olfactory spatial memory
P173 向芠希 Wen-Xi Xiang,Zhe Song ,Bin Wang Phosphorylated cyclic AMP response element binding protein are present within the laterodorsal thalamc nucleus of the rats on learning and memory
P174 秦敏 Min QIN, Dao-Kuan GAO,Rui-Qi SUN,Zhong-Nan ZHANG,Jun LIANG, Chao ZHENG, Meng-Ya WANG Effects of atorvastatin on learning and memory functions in schizophrenia model rats
P175 黄军 Jun Huang, Fei Li, Keming Zhang, Guo-Qiang Bi, Pak-Ming Lau Create a memory with late association in auditory circuits
P176 井冬青 Dong-Qing JING, Thomas BEHNISCH Role of microtubules in the formation of input specific potentiation of Schaffer collateral-CA1 synapses in the ventral hippocampus
P177 姒越光 Yu-zhang Liu, Yao Wang, Weida Shen ,Zhiru Wang Enhancement of synchronized activity between hippocampal CA1 neurons during initial storage of associative fear memory
P178 王宾 Bin Wang, Qiong Wu, Hailun Sun, Xuan Zhang, Yue Zhang, Qifa Li, Biying Ge, Michael Ntim, Yue Wang, Jie Zhao, Yi Xin, Shao Li Chronic social isolation impairs spatial memory and induces postsynaptic dysfunctions
P179 范淑娟 Shu-Juan Fan, Xiao-Hui Xian, Yu-Yan Hu, Min Zhang, Wen-Bin Li Ceftriaxone improves learning and memory deficits of APP/PS1 transgenic mice in early stage of Alzheimer’s disease
P180 王波 王波,王智如 海马CA1场电位在奖赏性联合学习过程中发生的变化
P181 原丽 Li-YUAN, Cui-Ying ZHANG, Jun-ZHANG, Ling-Na HAN, Jun-Ting YANG, Mei-Na WU, Zhao-Jun WANG, Wei-YANG, Jin-Shun QI Neuroprotective effects and mechanisms of DAla2GIP-Glu-PAL on Alzheimer’s disease in an APP/PS1 mouse model
P182 韩园园 Yuan-Yuan Han, Zhi-Ping Cao, Qi-Yao Liu, Li Liu, Peng Xiao, Chu-Hua Li Cordycepin improves synaptic plasticity in hippocampal CA1 area of ischemic rats via regulating adenosine A1 receptor
P183 李娜 Na Li, Long-nian Lin Effect of acetylcholine on the amplitude of hippocampal theta rhythm
P184 刘丽 Li Liu, Zhi-Ping Cao, Zhao-Lin Cai, Peng-ju Wei, Si-Yi Zhuang, Peng Xiao, Chu-Hua Li Effects of cordycepin on Y-maze spontaneous alternation behavior and synaptic plasticity
P185 冯世庆 Shiqing feng, Long-nian Lin Rapid formation of place cell discharge characteristics in hippocampus
P186 刘梦颖 Mengying Liu, Yuanyuan Zhang, Yangang Zhao, Li He, Jikai Zhao, Fangzhou Xing, Jiqiang Zhang SRC-1 and PI3K regulate actin polymerization is involved in GPR30 mediated estrogenic regulation on spatial memory in the hippocampus of mice
P187 赵继凯 Jikai Zhao, Yangang Zhao, Yuanyuan Zhang, Li He, Fangzhou Xing, Mengying Liu, Jiqiang Zhang Orchiectomy and letrozole differently affected synaptic plasticity and spatial memory in the hippocampus of male mice
P188 胡正伟 Dong-Dong Zhang , Zheng-Wei Hu , Xue-Han Zhang Prefrontal AMPA receptors are involved in the effect of methylphenidate on response inhibition of rats
P189 李凯凯 Kaikai Li, Xinran Cheng, Jinhua Jiang, Jiutao Wang, Jiongfang Xie, Xinde Hu, Yingxue Huang, Lingzhen Song, Mengmeng Liu, Leiming Cai, Liezhong Chen, Shanting Zhao The Toxic Influence of Paraquat on Hippocampal Neurogenesis in Adult Mice
P190 王杰 Jie Wang, Jing Wang,Min Xu, Xiao lin Kou, Ai li Xu, Cui Qi, Xiang Gao, Jun Gao Protein Phosphatases 2A in Hippocampal CA1 Area Is Involved in Memory Updating
P191 王慧美 Huimei Wang ,Qiu-Qin Han,Liu Yang , Hui-Jie Huang , Ya-Lin Wang , Rui Yu , Jing Wang , Xiaorong Chen,Adam Pilot, Gen-Cheng Wu,Qiong Liu , Jin Yu Differential GR Expression and Translocation in the Hippocampus Mediates Susceptibility vs. Resilience to Chronic Social Defeat Stress
P192 祝刚 Gang Zhua, Lei Taob, Ronglin Wanga, Ying Xue,Xingqin Wang, Shaosong Yang, Xude Sun, Guodong Gao, Zixu Mao, Qian Yang Endoplasmic reticulum stress mediates distinct impacts of sevoflurane on different subfields of immature hippocampus
P193 斯白露 Guan-Wen HUANG, Bai-Lu SI Model Learning Based on Grid Cell Representations
P194 路颖昌 Yingchang Lu, Nan Li, Ming Yu, Wei Sun, Jie Yang, Yu Zhou GHS-R1a signaling modulates synaptic function and memory
P195 王光宇 王光宇 Adult Neurogenesis Regulates Contextual Fear Memory Extinction by Facilitating ‘New Memory’ Formation
P196 杨翔宇 Xiangyu Yang, Chuntao Luo, Yan Wei, Chunfeng Yang, Zikai Zhou LIM kinase 1 in hippocampo-cortical circuit is required for spatial memory stabilization
P197 孙翀 Chong Sun, Yu zhou, Baoming Li, Chaolin Ma Aqueous Extract of Polygala japonica Houtt improves hippocampus-dependent memory via promotion of neurogenesis and synaptic plasticity
P198 余可 Ke Yu, Dan-Dan Liu, Si-Yuan Yin, Guo Zhang, Wang-Ding Yuan, Elizabeth C Cropper, Klaudiusz R Weiss, Jian Jing Motoneuronal and interneuronal control of rolling waves that mediate Aplysia locomotion
P199 景键 Ting-Ting Chen, Guo Zhang, Ke Yu, Wang-Ding Yuan, Si-Yuan Yin, Song-An Chen, Dan-Dan Liu, Elizabeth C Cropper, Klaudiusz R Weiss, Jian Jing Synaptic and circuit mechanisms for variability in motor programs elicited by a command neuron in a feedforward network
中国神经科学学会(The Chinese Neuroscience Society)
地址:上海市岳阳路319号,200031 邮箱: cns@sibs.ac.cn 电话:86-21-54922854
319 Yue Yang Road, Shanghai,China, 200031, E-mail: cns@sibs.ac.cn Tel: +86-21-54922854