Home > Information > Conference Committees

Chairman
Shumin Duan, Zhejiang University School of Medicine


Secretary-General
Shigang He, Shanghai Jiao Tong University,


Organizing Committee
Jun Chen, The Fourth Military Medical University
Shengdi Chen, Ruijin Hospital, Shanghai Jiao Tong University
Ying-Shing Chan, The University of Hong Kong
Ming Fan, The Academy of Military Medical Sciences
Tianming Gao, Southern Medical University
Xiaosong Gu, Nantong University
Cheng He, The Second Military Medical University
Yonghua Ji, Shanghai University
Yuwu Jiang, The First Hospitial, Peking University
Mingtao Li, Zhongshan School of Medicine, Sun Yat-sen University
Baoming Li, Nanchang University
He Li, Tongji Medical College of Huazhong University of Science and Technology
Yunqing Li, The Fourth Military Medical University
Jianhong Luo, Zhejiang University School of Medicine
Lan Ma, Shanghai Medical College, Fudan University
Yi Rao, Peking University
Wing Ho YungChinese University of Hong Kong 
Huaizhen Ruan, The Third Military Medical University
Fengyan Sun, Shanghai Medical College, Fudan University
Beisha Tang, Xiangya School of Medicine, Central South University
You Wan, Peking University
Jianjun Wang, Nanjing University
Xiaomin Wang, Capital Medical University
Yizheng Wang, Institute of Neuroscience, CAS
Junxia Xie, Qingdao University
Lin Xu, Kunming Institute of Zoology, CAS
Ruxiang Xu, PLA, The Military General Hospital of Beijing
Tianle Xu, Shanghai Jiao Tong University
Cheung-Hoi Yu, Peking University
Hailin Zhang, Hebei Medical University
Xu Zhang, Institute of Neuroscience, CAS
Yuqiu Zhang, Institute of Brain Science, Fudan University
Hua Zhao, School of Basic Medical Science, Jilin University
Jizong Zhao, Beijing Tiantan Hospital, Capital Medical University
Ping Zheng, Institute of Neurobiology, Fudan University
Jiangning Zhou, University of Science and Technology of China


Conference Secretariat
Xue Han  Tel: +86-21-54922854   E-mail: cns@sibs.ac.cn 
Lu Fu   Tel: +86-21-54922893   E-mail: fulu@sibs.ac.cn